W unijnym programie Life+ finansowane są działania dotyczące ochrony przyrody, polityki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie klimatu oraz kampanie informacyjne ws. ochrony środowiska.

Komisja otrzymała w ubiegłym roku 1 078 wniosków z 27 państw członkowskich UE o dofinansowanie programów. 202 z nich, w tym 16 z Polski, zakwalifikowano do współfinansowania w ramach trzech rodzajów programu: LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna; LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska oraz LIFE+ informacja i komunikacja.

Projekty zgłaszały różne instytucje i organizacje z sektora publicznego (w tym organy rządowe) i prywatnego, które zajmują się ochroną przyrody lub środowiska. Dla przykładu wśród polskich beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie jest Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Wigierski Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Fundacja Ekorozwoju.