Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniany jest negatywnie, gorzej niż w czerwcu i w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat - podał w piątek GUS w komunikacie.

"W lipcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie minus 3 (w czerwcu 0). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 18 proc. (w czerwcu zarówno poprawę, jak i pogorszenie wskazywało 17 proc. jednostek). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komunikacie GUS.

GUS zaznaczył, że na nieznaczne ograniczenie portfela zamówień ogółem wpływa spadek zagranicznego i krajowego portfela zamówień przy utrzymujących się pozytywnych ocenach obu portfeli.

"Na ograniczenie portfela zamówień ogółem wpływa spadek zarówno zagranicznego, jak i krajowego portfela zamówień. Przedsiębiorcy wskazują na ograniczenie bieżącej produkcji. Odpowiednie prognozy są pozytywne, ale ostrożniejsze od formułowanych w czerwcu" - dodano.

Reklama

Wskazano też, że "stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza poziom uznawany za wystarczający".

Z badania wynika, że utrzymuje się niewielki wzrost należności od kontrahentów.

"Zwiększają się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, przewidywania w tym zakresie są nieco bardziej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem" - podano.

Jak poinformował GUS "dyrektorzy planują spadek zatrudnienia, zbliżony do zapowiadanego w czerwcu". "Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć wolniej, niż oczekiwano w ubiegłym miesiącu" - dodano.