Wzrost produkcji przemysłowej w lipcu przyspieszy do ok. 3,0% z 1,2% zanotowanych w czerwcu, szacują analitycy Ministerstwa Gospodarki. W ich ocenie wzrost gospodarczy w II kw. 2012 r. ukształtuje siię poniżej 3,0%.

"Analitycy MG prognozują, że w lipcu 2012 r. tempo wzrostu produkcji powinno przyśpieszyć do poziomu ok. 3%. Ponadto ich zdaniem zmniejszająca się dynamika produkcji przemysłowej oraz budowlanej oznacza, że wzrost PKB w drugim kwartale 2012 roku prawdopodobnie zwolni do poziomu poniżej 3%" - czytamy w komunikacie resortu. Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 2012 r. była o 1,2% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2011 r. i o 2% niższa niż w maju br.

Eksperci MG oczekiwali szybszego tempa wzrostu produkcji przemysłowej. "W porównaniu z czerwcem 2011 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 18 spośród 34 działów przemysłu. Największy wzrost odnotowano w sektorze urządzeń elektrycznych (o 11,1|%), a także chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 9,3%). Najszybciej natomiast spadała sprzedaż wyrobów farmaceutycznych (o 12,5|%)" - podano także.