Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w czerwcu rok do roku o 2,6 proc., a miesiąc do miesiąca spadła o 2,0 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP prognozowali, że produkcja przemysłowa w czerwcu, w ujęciu dwunastomiesięcznym, wzrośnie o 4,1 proc., natomiast w porównaniu z majem wzrośnie o 0,8 proc.

Produkcja przemysłowa wzrosła w 18 działach gosp., spadła w 16

Produkcja przemysłowa w czerwcu tego roku wzrosła w 18 działach gospodarki, a spadła w 16 - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny.

"W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 18 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 11,1 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 9,3 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 8,2 proc., artykułów spożywczych - o 7,0 proc., maszyn i urządzeń - o 5,7 proc. oraz wyrobów z metali - o 4,8 proc."- napisano w komentarzu GUS do danych.

Dodano, ze "spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku wystąpił w 16 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 12,5 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 9,2 proc., w produkcji mebli - o 8,8 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 7,6 proc. oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 7,2 proc.".