"Udział Niemiec w eksporcie był niższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 0,6 pkt i wyniósł 25,6%, a w imporcie – o 0,8 pkt i stanowił 21,3%. Dodatnie saldo wyniosło 5,9 mld zł (1,8 mld USD, 1,4 mld euro), wobec 3,5 mld zł (1,2 mld USD, 0,9 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku." - podał GUS.

Deficyt w handlu zagranicznym w okresie styczeń-maj 2012 roku wyniósł 5,0 mld euro wobec 6,2 mld euro rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. Eksport w okresie styczeń-maj 2012 r. wzrósł o 2,2% w ujęciu rocznym i osiągnął 57,0 mld euro, zaś import o 0,1% r/r i wyniósł 62,0 mld euro, podano także.

W całym 2011 r. deficyt ten wyniósł 14,7 mld euro. GUS podał, że eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł w tym okresie 74,8 mld USD, a import 81,5 mld USD (spadek odpowiednio o 2,7% i o 4,5%).

Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 6,7 mld USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 8,5 mld USD). Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Ujemne saldo z krajami rozwijającymi się

"Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 32,1 mld zł (minus 9,9 mld USD, minus 7,5 mld euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 21,8 mld zł (minus 6,8 mld USD, minus 5,1 mld euro).

Dodatnie saldo z krajami rozwiniętymi

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 32,5 mld zł (10,0 mld USD, 7,6 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 36,4 mld zł (11,2 mld USD, 8,5 mld euro). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 83,1% (w tym UE 77,1%), a w imporcie 64,1% (w tym UE 57,1%), wobec odpowiednio 85,4% (w tym UE 78,8%) i 67,6% (w tym UE 60,2%) w analogicznym okresie ub. roku" - podano w komunikacie.

Lekki spadek udziału Niemiec

"Udział Niemiec w eksporcie był niższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 0,6 pkt i wyniósł 25,6%, a w imporcie – o 0,8 pkt i stanowił 21,3%. Dodatnie saldo wyniosło 5,9 mld zł (1,8 mld USD, 1,4 mld euro), wobec 3,5 mld zł (1,2 mld USD, 0,9 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku." - czytamy dalej. Wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Rosji, na Ukrainę, do Niderlandów, W. Brytanii, na Słowację, do Republiki Czeskiej, Niemiec, Francji oraz Szwecji, a importu z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Chin, Niderlandów, Republiki Czeskiej, Republiki Korei i Niemiec.

Natomiast spadek obrotów w eksporcie odnotowano z Włochami, a w imporcie z Włochami , Francją i W. Brytanią, podał także GUS.