Spadł również udział Niemiec jako eksportera towarów do Polski. W sześciu miesiącach tego roku zmalał on do 21,2 proc. z 22,1 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku.