Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie Sygnity przez Asseco Poland, poinformował urząd.

We wtorek Asseco Poland poinformowało, że jego wezwanie na Sygnity zakończyło się niepowodzeniem, ponieważ UOKiK nie wydał w terminie decyzji w tej sprawie. Decyzja UOKiK może być wykonana w ciągu dwóch lat. "W ramach prowadzonego postępowania organ antymonopolowy przeprowadził badanie ankietowe 47 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług IT. Analizy przeprowadzono również wśród największych kontrahentów obu spółek. Ponadto Urząd kilkukrotnie zmuszony był zwrócić się z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienie otrzymanych informacji bezpośrednio do uczestników transakcji.

Średni czas oczekiwania przez UOKiK na odpowiedź wyniósł w tych przypadkach 18 dni (maksymalnie – 28 dni). Zebrane dane pozwoliły ocenić wpływ koncentracji na rynki świadczenia usług IT. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji i wyraziła zgodę na przejęcie przez Asseco Poland kontroli nad Sygnity" - czytamy w komunikacie urzędu.

Asseco Poland 22 lutego ogłosiło wezwanie na 100% akcji spółki Sygnity. Cenę za jedną akcję wyznaczono na 21,0 zł, a potencjalna transakcja miałaby wartość ok. 250 mln zł. W poniedziałek upłynął maksymalny, dopuszczalny prawem 120-dniowy okres przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Sygnity.