W raporcie wskazano jednak, że perspektywy wzrostu gospodarczego pogorszyły się, a niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej za granicą jest wysoka.

Zdaniem NBP, duża część banków posiada kapitały wystarczające do zaabsorbowania skutków spowolnienia.

"Konsekwencje negatywnych scenariuszy rozwoju sytuacji w strefie euro mogą być poważne również dla polskiej gospodarki. Generuje to istotne ryzyko, z którym - w przypadku negatywnego rozwoju sytuacji - polskie banki będą musiały się zmierzyć" - napisano w komunikacie.

Testy warunków skrajnych przeprowadzone przez NBP wskazują, że duża część banków komercyjnych posiada kapitały wystarczające do zaabsorbowania skutków silnego spowolnienia gospodarczego.

"Nawet w takim pesymistycznym scenariuszu potrzeby kapitałowe w skali całego sektora nie byłyby znaczne, jednak niektóre banki wymagałyby wzmocnienia sytuacji kapitałowej. Część banków może być wrażliwa na silne pogorszenie warunków finansowania" - napisano w raporcie.

W związku ze zmniejszonym popytem sytuacja finansowa przedsiębiorstw pogorszy się. Szczególnie zagrożonymi branżami są nadal budownictwo oraz obsługa nieruchomości.