Po trzech miesiącach wzrostu wartość rezerw dewizowych Polski wyrażonych w euro przekroczyła na koniec czerwca 80,6 mld euro i była o blisko 6 mld euro większa niż w marcu br. - poinformował Narodowy Bank Polski w piątek w komunikacie.

Bank centralny zaznaczył, że wartość oficjalnych aktywów rezerwowych naszego kraju, w przeliczeniu na euro na koniec czerwca po raz pierwszy w historii przekroczyła 80 mld euro. Od maja wartość rezerw zwiększyła się o ok. 1,5 mld euro.

"Na koniec czerwca wzrosła też wartość polskich rezerw w przeliczeniu na dolary USA - wyniosła ona 101,4 mld dol. wobec 98,2 mld dol. na koniec maja" - poinformował NBP.

Rezerwa pracuje

W komunikacie podano, że NBP zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizację zysków, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.

"NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie" - wyjaśniono.