W czerwcu liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła o 80 tys., podczas gdy w maju wzrosła o 77 tys., po korekcie.

Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła natomiast w czerwcu o 84 tys., podczas gdy w maju wzrosła o 105 tys., po korekcie.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się stopy bezrobocia w USA na poziomie 8,2 proc. oraz, że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 100 tys., a w sektorze prywatnym wzrośnie o 106 tys.