Sąd Najwyższy USA uznał w czwartek zasadniczą część reformy Baracka Obamy, zapewniającą niemal wszystkim Amerykanom ubezpieczenia zdrowotne, za zgodną z konstytucją, co stanowi doniosłe zwycięstwo polityczne prezydenta.

Sąd Najwyższy zakwestionował jeden z elementów reformy, ale zaakceptował jej zasadniczą treść: wprowadzenia nakazu ubezpieczenia medycznego wszystkich obywateli, co oznacza obowiązek wykupienia polis na prywatnym rynku przez tych, których nie ubezpiecza pracodawca.

Pięciu spośród dziewięciu członków Sądu Najwyższego głosowało za orzeczeniem, które uznaje reformę za zgodną z konstytucją.

Szalę głosowania przeważył na jej korzyść przewodniczący Sądu Najwyższego John Roberts.

Reklama

Reforma uchwalona dwa lata temu przez Kongres z inicjatywy Obamy wywołała zaciekłą opozycję. Władze 26 stanów rządzonych przez republikanów, popierane przez prominentnych polityków Partii Republikańskiej, zaskarżyły nakaz wykupienia polis ubezpieczeniowych jako sprzeczny z konstytucją.

Trzy federalne sądy apelacyjne przyznały dotąd słuszność rządowi Obamy. Skarżący odwołali się wówczas do Sądu Najwyższego.

W USA nie ma dotąd ubezpieczeń zdrowotnych 33 mln obywateli.