Narastająco od początku roku sesyjne obroty akcjami miały wartość 97,1 mld zł, wobec 127,7 mld zł w analogicznym okresie 2011 roku, czyli były niższe o 24,0% .

"Średnia dzienna wartość obrotów sesyjnych na głównym rynku wyniosła 771,4 mln zł i była niższa o 27,1% od 1058,4 mln zł w czerwcu 2011. Aktywność rynkowa mierzona średnią liczbą transakcji na sesję była niższa w czerwcu o 6,8% i wyniosła 45,4 tys." - czytamy w komunikacie.

Gwałtownie traci rozpęd rynek NewConnect i Catalyst

. GPW podała, też że na rynku NewConnect w czerwcu 2012 obroty sesyjne wyniosły 54,4 mln zł. W analogicznym okresie 2011 wartość ta wyniosła 202,2 mln zł. Po pierwszych sześciu miesiącach, wartość całkowitych obrotów wyniosła 0,8 mld zł, wobec 1,3 mld zł rok wcześniej. Z kolei na rynku Catalyst miesięczne obroty sesyjne miały wartość 63,4 mln zł wobec 126,1 mln zł rok wcześniej.

W okresie styczeń – czerwiec 2012 obroty sesyjne wyniosły 798,5 mln zł były wyższe o 37,4% od obrotów w I półroczu 2011. GPW poinformowała, że na rynku energii elektrycznej – obroty w transakcjach spot wyniosły 1,75 TWh w czerwcu 2012 wobec 1,80 TWh w analogicznym miesiącu 2011.

Narastająco od początku roku obroty w transakcjach spot wzrosły o 1,7% w porównaniu z 2011 do 11,08 TWh. Obroty w transakcjach terminowych (10,07 TWh) były niższe od obrotów rok wcześniej (11,65 TWh).

"Prawa majątkowe – zarówno w czerwcu jak i w I półroczu 2012 rynek praw majątkowych odnotował znaczny wzrost obrotów rok do roku. Miesięczne obroty były wyższe od obrotów w czerwcu 2011 o 58,1% i wyniosły 6,07 TWh. W I półroczu 2012 obroty wzrosły o 27,7% do 34,20 TWh" - głosi tez komunikat.

W czerwcu 2012 na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, o jedną mniej niż w czerwcu 2011.