Obligacje polskiego rządu “prezentują odporność” w sytuacji zawirowań na rynkach wynikających z kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. „To głownie dzięki rozsądnej i wiarygodnej polityce fiskalnej oraz zdrowym fundamentom gospodarki:” – twierdzi Beata Harasim, menedżer funduszu w BlackRock w Londynie.

“Chociaż Polska nie jest uodporniona na zjawisko szerszej awersji ryzyka oraz zwiększonej gwałtowności w związku z problemami europejskich papierów dłużnych, to zdrowa sytuacja fiskalna, solidne fundamenty oraz korzystne wsparcie ze strony analizy technicznej gwarantują dobre notowania obligacji rządowych Polski w średnim okresie czasu” – powiedziała dzisiaj dla agencji Bloomberg przedstawicielka największej na świecie firmy wyspecjalizowanej w zarządzaniu walutami.

Polskie członkostwo w Unii Europejskiej oraz pozostawanie kraju poza strefa euro mogą przynieść korzyści z faktu napływu inwestorów, którzy zabiegają o dywersyfikację swoich lokat – podkreśliła Harasim.