Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję społeczeństwa, w czerwcu pozostał na poziomie z maja, czyli 94,3 pkt - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

"Od ponad roku wskaźnik znajduje się w trendzie spadkowym. Negatywny wpływ na wartość wskaźnika w tym miesiącu miał spadek liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwach. W ciągu ostatniego roku wielkość zatrudnienia nie zmieniła się zbytnio.

Niewielki spadek inflacji w maju br. działał w kierunku wzrostu ekonomicznej kondycji społeczeństwa zaś wysokość wynagrodzeń po usunięciu wpływu czynników sezonowych pozostała na poziomie poprzedniego miesiąca. W ujęciu realnym wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw prawie nie zmieniły się od blisko dwóch lat" - napisano w komentarzu.