"Poprawa wskaźnika z ubiegłego miesiąca miała charakter wydarzenia krótkookresowego związanego głównie ze wzmożoną aktywnością branż produkujących na potrzeby Euro 2012. Obecnie wskaźnik powrócił do obserwowanej od ponad roku tendencji do łagodnego spadku aktywności gospodarki. Czynniki zewnętrzne, związane głównie z zagrożeniem wystąpienia recesji w krajach Unii Europejskiej pogarszają perspektywy wzrostu polskiej gospodarki" - napisano.

W lipcu trzy składowe wskaźnika oddziaływały w kierunku jego wzrostu, trzy się nie zmieniły w stosunku do poprzedniego miesiąca, a dwie uległy pogorszeniu. Najsilniej w kierunku spadku wskaźnika oddziaływało zmniejszone tempo zadłużania się gospodarstw domowych z tytułu kredytów.