Na obwodnicy Mińska Mazowieckiego inwestor pozwala niszczyć chronione gatunki płazów – grzmią ekolodzy.
Kumak nizinny i rzekotka drzewna to płazy ściśle chronione dyrektywami UE. Oba występują w rejonie jedynego dziś budowanego odcinka autostrady A2, który znajduje się na wschód od Warszawy. Chodzi o 21-km obwodnicę Mińska Mazowieckiego. Ekolodzy twierdzą, że przez złą organizację budowy zniszczono większość siedlisk kumaka i rzekotki oraz odcięto miejsca rozrodu tych płazów.
– Stawy z larwami płazów były zasypywane przez budowniczych autostrady – twierdzi Radosław Ślusarczyk ze stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. – Skierowaliśmy w tej sprawie wniosek do prokuratury. Komisja Europejska prowadzi działania wyjaśniające. To kolejny przykład łamania zapisów środowiskowych na tej budowie – podkreśla.
Konsekwencje mogą być poważne. Koszt budowy obwodnicy A2 to 765 mln zł, z czego Unia finansuje 602 mln zł.
Czy z powodu zastrzeżeń środowiskowych część dotacji z Brukseli może być cofnięta? Od rzeczniczki mazowieckiej GDDKiA Małgorzaty Tarnowskiej otrzymaliśmy odpowiedź, że pytania wymagają szerszej analizy.
Według naszych ustaleń GDDKiA obieca ekologom zmiany m.in. w sposobie wygrodzenia drogi. Pod jezdnią mają powstać dodatkowe przepusty.
Wykonawcą obwodnicy jest polsko-włoskie konsorcjum PBDiM Mińsk Mazowiecki, WPM Mosty i Astaldi. Planowany termin zakończenia robót to 28 lipca. GDDKiA planuje otwarcie w sierpniu.
To kolejny problem, jaki wiąże się z tą trasą. W maju ujawniliśmy w DGP 15 odstępstw od norm środowiskowych na obwodnicy Mińska Mazowieckiego, np. w poprzek wejść do tuneli dla zwierząt pod autostradą wykonawca ustawił siatkę. Ekolodzy dopatrzyli się, że trasa jest niezgodna z decyzją środowiskową z 2006 r. – droga obecnie jest o 12,5 metra szersza niż w planach (GDDKiA zostawiła sobie rezerwę pod dodatkowy pas w przyszłości).
Ekolodzy zwracają uwagę, że błędy środowiskowe mogą mieć poważne skutki. I dla zwierząt – bo np. w 2009 r. na kilometrowym odcinku A1 w rejonie Świerklan znaleziono 500 martwych płazów, i dla ludzi – złe ogrodzenie A2 mogło być przyczyną wypadku z udziałem łosia, w którym zginęła jedna osoba.

08.2012 r. wstępna data otwarcia obwodnicy Mińska Maz.

10 wiaduktów będzie otwartych nad obwodnicą Mińska Maz., do tego trzy węzły drogowe (Arynów, Lotnisko, Ryczołek)