Na obwodnicy Mińska Mazowieckiego inwestor pozwala niszczyć chronione gatunki płazów – grzmią ekolodzy.
Kumak nizinny i rzekotka drzewna to płazy ściśle chronione dyrektywami UE. Oba występują w rejonie jedynego dziś budowanego odcinka autostrady A2, który znajduje się na wschód od Warszawy. Chodzi o 21-km obwodnicę Mińska Mazowieckiego. Ekolodzy twierdzą, że przez złą organizację budowy zniszczono większość siedlisk kumaka i rzekotki oraz odcięto miejsca rozrodu tych płazów.
– Stawy z larwami płazów były zasypywane przez budowniczych autostrady – twierdzi Radosław Ślusarczyk ze stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. – Skierowaliśmy w tej sprawie wniosek do prokuratury. Komisja Europejska prowadzi działania wyjaśniające. To kolejny przykład łamania zapisów środowiskowych na tej budowie – podkreśla.