PKO Bank Polski zaciąga na rynku międzynarodowym kredyt w wysokości 410 mln franków szwajcarskich od konsorcjum banków – podał serwis prasowy banku.

Środki pozyskane w wyniku transakcji zostaną przeznaczone na ogólne cele finansowania działalności banku. Kredyt zostanie zaciągnięty bez zabezpieczenia na okres 3 lat. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na rynkowej stawce referencyjnej CHF LIBOR skorelowanej z półrocznym okresem odsetkowym. Spłata kapitału nastąpi jednorazowo, na koniec okresu kredytowania.

„Tylko instytucje o najwyższej reputacji, takie jak PKO Bank Polski, są w stanie odnieść sukces, pozyskując środki na korzystnych warunkach w czasie tak dużej zmienności na rynkach finansowych. Zawierając tę transakcję pokazaliśmy również, że potrafimy skutecznie współpracować z największymi bankami międzynarodowymi – mówi Ilona Wołyniec, dyrektor departamentu finansowania projektów inwestycyjnych w PKO BP.

Kredyt pozwoli bankowi zdywersyfikować źródła finansowania działalności we frankach szwajcarskich. Transakcja ma charakter „club deal”, w którym uczestniczy 7 banków międzynarodowych. Organizatorami konsorcjum dla PKO BP są Citibank Handlowy, BNP Paribas, ING Bank NV.