Polska zamierza pozyskać 3,19 mld zł ze sprzedaży 7,8 proc. akcji PKO BP, co stanowi największą w tym roku ofertę państwowych aktywów.

Rząd sprzedaje dzisiaj 7,8 proc. akcji największego banku w kraju w cenie 32,5 zł za jeden papier – wynika z relacji anonimowych informatorów, na których powołuje się agencja Bloomberg. Jak twierdzą te same źródła o godz. 11,30 wstrzymano przyjmowanie ofert kupna po zwiększeniu liczby akcji do sprzedaży z 90 do 98 milionów.
Jest to największa transakcja z udziałem państwa od czasu giełdowego debiutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej w czerwcu zeszłego roku, kiedy sprzedano akcje wartości 5,4 mld zł.

Dzięki temu wysokość wpływów z prywatyzacji zwiększy się do 7 mld zł, czyli do 70 proc. planu na 2012 rok. Do końca czerwca rząd pozyskał 3,76 mld zł, z czego 2,52 mld zł stanowiła sprzedaż w lutym akcji energetycznego potentata PGE za 2,52 mld zł.

Rząd, który wspólnie z państwowym Bankiem Gospodarstwa Krajowego kontroluje 51 proc. akcji PKO, planuje także sprzedaż udziałów firm energetycznych i PZU do końca 2013 roku. Wpływy z prywatyzacji maja finansować deficyt budżetowy oraz ograniczać wzrost długu publicznego.

Notowania PKO BP spadły 3,2 proc. do 32,42 zł za akcję. Po południu przecena walorów wyniosła 2,1 proc. PKO BP należy do najbardziej rentownych banków w Polsce, jego zysk netto za 2011 rok wzrósł o 18 proc. do rekordowej kwoty 3,81 mld zł. Zysk za pierwszy kwartał znowu wzrósł o 15 proc. do 1 mld zł.

Resort skarbu planował sprzedaż akcji PKO BP

Minister skarbu Mikołaj Budzanowski pytany niedawno o prywatyzację PKO BP i PZU poinformował, że sprzedaż pakietów akcji tych spółek nastąpi do końca 2013 r. Dodał, że resort nie wyklucza sprzedaży akcji tych spółek w każdej chwili - informuje PAP.

Zgodnie z "Planem prywatyzacji na lata 2012-2013 r." Ministerstwo Skarbu Państwa planuje dalszą prywatyzację pięciu spółek z branży finansowej. Resort chce m.in. zmniejszyć zaangażowanie w PKO BP do poziomu pozwalającego utrzymać tzw. władztwo korporacyjne.

NWZA PKO BP zdecydowało w kwietniu 2011 r. o zmianach w statucie banku, zgodnie z którymi ograniczono prawa głosu akcjonariuszy na WZA do 10 proc. Ograniczenie to nie dotyczyło m.in. akcjonariuszy, którzy wówczas (w kwietniu 2011 r.) byli uprawnieni do akcji reprezentujących więcej niż 10 proc. ogólnej liczby głosów czy akcjonariuszy, którzy byli uprawnieni do akcji imiennych serii A.

SP miał akcje, które dawały 40,99 proc. głosów na WZA, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego - 10,25 proc. głosów.

Zmiana statutu sprawiła, że mimo zmniejszenia udziału SP w akcjonariacie banku zachowa on nad nim kontrolę.

PKO Bank Polski jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. Zatrudnia ponad 27 tys. pracowników oraz dysponuje największą siecią sprzedaży w Polsce. Składa się na nią ponad 1100 oddziałów oraz ponad 1200 agencji. Ponadto bank prowadzi ponad 6 mln rachunków osobistych, a liczba wydawanych kart bankowych przekroczyła 7 mln.

Skarb Państwa ma w PKO BP akcje, które stanowią 40,99 proc. kapitału zakładowego spółki i głosów na walnym zgromadzeniu. Kolejne 10,25 proc. posiada kontrolowany przez państwo Bank Gospodarstwa Krajowego.