„Obligatariusze wezwali do natychmiastowego wykupu obligacji w związku ze złożeniem przez PBG wniosku o upadłość układową" – czytamy w komunikacie.

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych żąda wykupu 1318 sztuk obligacji serii C i D, a Union Investment TFI w imieniu Wielkopolskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital zażądał wykupu 15 sztuk obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln zł.

Wcześniej natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 34,9 mln zł zażądały Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i SGB-Bank oraz TFI KBC i PKO TFI o nominalnej wartości 72 mln zł, a także Union Investment TFI o wartości 305 mln zł. W środę Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość spółki PBG, z możliwością zawarcia układu z redukcją długu.

PBG miało 60,50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 24,08 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 41,50 mln zł wobec 45,71 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 715,84 mln zł wobec 477,63 mln zł rok wcześniej.