Podpisanie przez Narodowe Centrum Sportu (NCS) porozumień ws. zapłaty wynagrodzeń podwykonawcom Stadionu Narodowego, które nie zostały uregulowane przez generalnego wykonawcę, spodziewane jest najbliższych tygodniach - poinformowała PAP rzeczniczka NCS.

"Podpisanie porozumień z podwykonawcami konsorcjum budującego Stadion Narodowy jest kwestią kilku najbliższych tygodni" - powiedziała PAP rzeczniczka NCS Daria Kulińska.

W porozumieniu podpisanym między NCS a podwykonawcami (6 czerwca) NCS potwierdził, że gwarantuje, iż Skarb Państwa zapłaci podwykonawcom w najbliższym możliwym terminie za roboty budowlane, które nie zostaną lub nie zostały zapłacone przez generalnego wykonawcę, czyli konsorcjum Hydrobudowa Polska, PBG i Alpine. Wypłata ma nastąpić na podstawie wzajemnych porozumień uzgodnionych indywidualnie z podwykonawcami, wzór porozumienia miał być przesłany do podwykonawców do 8 czerwca. Procedura wypłaty środków miała być uruchomiona 12 czerwca.

Z informacji PAP wynika, że podwykonawcy liczyli na podpisanie porozumień z NCS w końcu tego tygodnia.

Reklama

Wśród podwykonawców konsorcjum budującego Stadion Narodowy jest m.in. Elektrobudowa i Qumak-Sekom.

Reklama

Budowę warszawskiego stadionu realizowało konsorcjum firm w składzie: Hydrobudowa Polska (lider konsorcjum od 14 czerwca 2011 r.), PBG, Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH, Alpine Construction Polska.

Na początku czerwca Hydrobudowa informowała, że konsorcjum oczekuje od Narodowego Centrum Sportu zapłaty za dokończenie budowy stadionu. Łączne roszczenia konsorcjum wobec NCS wynoszą - jak informowała spółka - ponad 400 mln zł.

W poniedziałek sąd ogłosił upadłość układową Hydrobudowy, a w środę upadłość układową PBG. Spółki podały, że bezpośrednią przyczyną decyzji są m.in. przeciągające się rozmowy z bankami na temat finansowania grupy - kredytu pomostowego zapewniającego finansowanie do czasu pozyskania środków z emisji obligacji zamiennych. Ponadto grupa PBG informowała, ze do trudnej sytuacji przyczynił się też jej udział w budowie Stadionu Narodowego w Warszawie.

Budowa Stadionu Narodowego rozpoczęła się we wrześniu 2008 r. Pierwotnie miał być gotowy w lipcu 2011 r., ale m.in. z powodu konieczności naprawy schodów kaskadowych powstało opóźnienie. Budowę zakończono 30 listopada ubiegłego roku, a 16 grudnia obiekt otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Oficjalnie obiekt został otwarty 29 stycznia br. Inwestycja kosztowała ok. 2 mld zł.