Zurich Insurance plc Niederlassung fr Deutschland odmówiło Narodowemu Centrum Sportu (NCS) wypłaty środków z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie - podała w komunikacie Hydrobudowa Polska.

Jak podała Hydrobudowa, w uzasadnieniu odmowy wypłaty gwarancji stwierdzono, że określone w gwarancji formalne warunki żądania wypłaty środków zamawiającemu zostały "w oczywisty sposób niespełnione".

NCS na razie nie komentuje

"Żadna informacja na ten temat jeszcze do nas nie dotarła, więc na razie nic nie będziemy komentować" - powiedziała w czwartek PAP rzecznika NCS Daria Kulińska.

NCS żąda gwarancji za niewywiązanie się z umowy wykonawcy Stadionu Narodowego

Hydrobudowa informowała w poniedziałek, że Narodowe Centrum Sportu chce wypłacenia środków - w wysokości 152,48 mln zł - z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy na budowę Stadionu Narodowego od Zurich Insurance plc Niederlassung fr Deutschland.

Jak podała wówczas spółka, NCS uzasadniła żądanie wypłaty środków z gwarancji niewywiązaniem się wykonawcy ze zobowiązań wynikających z umowy.

Budowę warszawskiego stadionu realizowało konsorcjum firm w składzie: Hydrobudowa Polska, PBG, Alpine Bau Deutschland, Alpine Bau, Alpine Construction Polska.

Na początku czerwca Hydrobudowa informowała, że konsorcjum oczekuje od Narodowego Centrum Sportu zapłaty za dokończenie budowy stadionu. Łączne roszczenia konsorcjum wobec NCS wynoszą - jak informowała spółka - ponad 400 mln zł.

W czerwcu sąd ogłosił upadłość układową Hydrobudowy oraz PBG. Spółki podały, że bezpośrednią przyczyną decyzji były m.in. przeciągające się rozmowy z bankami na temat finansowania grupy - kredytu pomostowego zapewniającego finansowanie do czasu pozyskania środków z emisji obligacji zamiennych. Ponadto grupa PBG informowała, że do trudnej sytuacji przyczynił się też jej udział w budowie Stadionu Narodowego w Warszawie.