Fitch Ratings obniżył długoterminowy rating podmiotu (IDR) dla Banku Zachodniego WBK do BBB z A-, z perspektywą stabilną. Agencja podtrzymała rating viability (VR) na poziomie "bbb" i usunęła go z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN), wynika z komunikatu.

„Zmiana ratingów nastąpiła w wyniku obniżenia ratingu podmiotu dominującego BZ WBK - Banku Santander (obecnie "BBB+"/ perspektywa negatywna) oraz oceny profilu kredytowego podmiotu, który powstanie po połączeniu BZ WBK i KB.

Według agencji, obniżenie ratingu Banku Santander zmniejsza możliwości udzielenia wsparcia przez ten podmiot na rzecz BZ WBK i połączonego podmiotu" – czytamy w komunikacie.

Agencja uważa jednocześnie, iż gotowość Banku Santander do udzielania wsparcia pozostaje na wysokim poziomie, biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie działalności prowadzonej przez ten bank w Polsce.

W komunikacie podano, że długoterminowe ratingi BZ WBK (IDR) bazują obecnie na wewnętrznej sile banku, której odzwierciedleniem jest rating VR na poziomie "bbb". „Utrzymanie ratingu VR oraz stabilna perspektywa długoterminowego ratingu BZ WBK odzwierciedla przekonanie agencji Fitch, że indywidualny profil kredytowy połączonego podmiotu będzie zasadniczo zgodny z obecnym ratingiem VR BZ WBK, aczkolwiek może być nieznacznie gorszy ze względu na połączenie z KB" – czytamy dalej.

W podstawowym scenariuszu przyjętym przez agencję, ewentualne dalsze obniżenie długoterminowego ratingu Banku Santander nie będzie miało wpływu na rating BZ WBK, ponieważ według agencji ryzyko rozprzestrzenienia się negatywnych skutków zmian dot. Banku Santander na BZ WBK jest umiarkowane.

Rating BZ WBK może ulec zmianie pod wpływem obniżenia ratingu Banku Santander wyłącznie w przypadku obniżenia ratingu do poziomu poniżej poziomu inwestycyjnego, co wg agencji nie jest obecnie prawdopodobne. „Podwyższenie ratingu VR oraz długoterminowych ratingów BZ WBK jest mało realne w krótkim i średnim horyzoncie czasowym ze względu na wyzwania związane z połączeniem z KB, umiarkowanie negatywny wpływ połączenia oraz jakość profilu kredytowego Banku Santander.

Obniżenie ratingu BZ WBK jest możliwe w przypadku zaostrzenia kryzysu w strefie euro, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia rezerw w wyniku mniejszego wsparcia z zewnątrz. Agencja Fitch zwraca uwagę, iż dalsze pogorszenie profilu kredytowego Hiszpanii oraz Banku Santander może nieznacznie zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania się problemów finansowych na BZ WBK oraz ryzyko związane z realizacją transakcji połączenia" – głosi komunikat.