Chiny utrzymały w pierwszym kwartale br. dodatni bilans płatniczy - zarówno w bilansie handlowym z zagranicą jak i na rachunku obrotów kapitałowych. Jednak w ostatnich czterech latach chińskie dodatnie saldo obrotów z zagranicą stopniowo zmniejsza się.

Spowodowane to jest rosnącym dynamicznie importem, którego nie bilansuje wzrost eksportu. Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących spadła z 10,1 proc. w 2007 r., do 3 proc. w 2011 r.

Według danych Urzędu Statystycznego, w pierwszym kwartale saldo dodatnie w obrotach bieżących w Chinach wyniosło 23,5 mld dolarów. Na rynku obrotu towarowego saldo to wynosi 21,9 mld dolarów, a w handlu usługami - 18,1 miliarda. Nadwyżka na rachunku obrotów kapitałowych w tym samym okresie wyniosła 56,1 mld dolarów.

Państwowy Urząd Dewizowy podkreśla, że główną przyczyną nadwyżki w przepływie kapitałów jest pogarszająca się sytuacja na rynkach globalnych. W obliczu kryzysu w strefie euro rynki finansowe chętnie inwestują w pewniejsze rynki wschodzące. Mimo relatywnie pomyślnej koniunktury, przepływ kapitałów netto jest o 50 proc. mniejszy, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Chińskie rezerwy walutowe wzrosły do ponad 3,2 bln dolarów - podał w czwartek Chiński Państwowy Urząd Dewizowy.