Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów (ICANN) opublikuje w środę listę zgłoszonych do rejestracji nowych domen najwyższego poziomu. W ciągu ostatnich kilku miesięcy ICANN przyjęła ponad 1900 nowych zgłoszeń takich domen.

Domeny najwyższego poziomu (ang. generic top-level domains, gTLD) to domeny internetowe, które są najwyżej w hierarchii w systemie DNS (Domain Name System), czyli systemie nazw domenowych. Koszty rejestracji takiej domeny wynosić mogą od 185 tys. dolarów amerykańskich. Rejestracją zajmuje się ICANN, prywatna organizacja non-profit, której rząd USA przekazał czasowo prawo nadzoru nad systemem DNS.

Tylko 22 domeny najwyższego poziomu

Jak wynika z informacji prasowej, przesłanej przez kancelarię Accreo Legal obecnie, poza krajowymi rozszerzeniami domen (.pl, .uk, .de), istnieją tylko 22 domeny najwyższego poziomu (np. .travel, .info, .tel).

"Weryfikacja listy domen najwyższego poziomu leży w interesie każdego przedsiębiorcy - powiedziała Marta Miszczuk, rzecznik patentowy w kancelarii Accreo Legal. - Może się bowiem zdarzyć, że rozszerzenie domeny będzie zbliżone do firmy, znaku towarowego lub używanych oznaczeń".

Zdaniem Miszczuk "domena może również być nazwą rodzajową, dotyczącą konkretnej branży, regionu albo produktu, np. .prawo, .finanse, .czekolada, .mazury. Jej właściciel będzie określał warunki, na jakich inni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dostęp do tej domeny". Oznacza to, że "zakup domeny www.kowalski.prawo będzie możliwy u prywatnego podmiotu będącego właścicielem domeny .prawo" - podkreśliła rzecznik patentowy Accreo Legal.

Zgłoszenie domeny najwyższego poziomu nie oznacza, że zostanie ona na pewno zarejestrowana. Wszystkie wnioski będą badane przez ekspertów ICANN, którzy ocenią, czy zgłoszone oznaczenie nadaje się do rejestracji i które z pomysłów zagwarantują jak najlepsze wykorzystanie domen najwyższego poziomu. ICANN przyjrzy się też planom biznesowym podmiotów zgłaszających, związanych z wykorzystaniem domen.

W ciągu 60 dni od daty publikacji listy możliwe będzie zgłaszanie uwag do ICANN, związanych z nowymi domenami. Dodatkowo, jeżeli istnieje podejrzenie, że zgłoszona domena narusza czyjeś prawa (np. prawa własności przemysłowej), jej nazwa jest sprzeczna z dobrymi obyczajami lub pojawią się dwie bardzo podobne domeny, będzie przysługiwało prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu maksymalnie siedmiu miesięcy od daty publikacji listy. W razie sporu sprawa będzie rozstrzygana przez wskazany przez ICANN sąd polubowny.

ICANN szacuje, że weryfikacja zgłoszeń będzie trwała jeszcze co najmniej kilka miesięcy. Niektóre nowe domeny mogą być w pełni operacyjne już na początku 2013 r.