Rząd podjął we wtorek uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego za 2011 r., które przedłożył minister finansów Jacek Rostowski - poinformowało CIR w komunikacie. NBP zarobił w ubiegłym roku 8,6 mld zł.

"Rząd zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2011 r. Składa się ono z bilansu sporządzonego na koniec grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 336,8 mld zł (tj. o 20,6 proc. więcej w porównaniu z końcem 2010 r.), a także rachunku zysków i strat za 2011 r., wykazującego dodatni wynik finansowy w wysokości 8,6 mld zł (tj. o 32,3 proc. większy wobec osiągniętego w 2010 r.)" - napisano w komunikacie CIR.

"Oznacza to, że w 2012 r. - po dokonaniu odpisu na fundusz rezerwowy NBP w kwocie 431,9 mln zł - do budżetu państwa trafi 8,2 mld zł" - dodano.

Na początku kwietnia sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego przyjęła Rada Polityki Pieniężnej.

Już w lutym szef NBP informował, że NBP wpłaci do budżetu zysk za 2011 rok, nie określił jednak, w jakiej wysokości. W 2010 roku bank centralny osiągnął 6,5 mld zł zysku, z czego wpłacił w ubiegłym roku do budżetu państwa ok. 6,2 mld zł.