Agencja ratingowa Moody's obniżyła spółce budowlanej PBG ocenę ratingową PDR (prawdopodobieństwo spłaty zobowiązań ) do poziomu D z Caa3/LD, a rating kredytowy CFR do poziomu Ca z Caa1, podała spółka w komunikacie. Agencja Moody's zaprzestaje publikowania ratingów PBG ze względu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Agencja twierdzi, że istnieje groźba ogłoszenia upadłości likwidacyjnej.

„(…) przyczyną obniżenia ratingu PDR jest : (i) przekazanie do publicznej wiadomości informacji o złożeniu przez PBG oraz spółki zależne Hydrobudowa Polska oraz Aprivia wniosków o ogłoszenie upadłości układowej oraz (ii) zakończenie obowiązywania umowy Standstill zawartej w dniu 14 maja br z bankami na mocy której banki zgodziły się na tymczasowe wydłużenie terminów spłaty kredytów, wystąpił brak spłaty przez PBG zobowiązań z tytułu zadłużenia finansowego" – czytamy w komunikacie.

Jest groźba upadłości likwidacyjnej

W opinii analityków agencji, którzy szacują że średni poziom odzysku wierzytelności przez wierzycieli spółki nie przekroczy 65%, istnieje ryzyko nieuzyskania zgód wierzycieli na zaproponowane przez PBG warunki restrukturyzacji zadłużenia, co może zmusić spółkę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej.

„Jednakże zdaniem analityków w sytuacji ogłoszenia upadłości likwidacyjnej, poziom zaspokojenia roszczeń ulec może dalszemu obniżeniu" – czytamy dalej. Ostatnio PBG podał, że agencja Standard & Poor's Ratings Services (S&P) obniżyła długoterminową ocenę ratingową spółki (long-term corporate credit rating) z poziomu "SD" do poziomu "D". Spółka budowlana PBG miała 160,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 186,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 269,31 mln zł wobec 285,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 3670,74 mln zł wobec 2739,17 mln zł rok wcześniej.