Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił upadłość PBG z możliwością zawarcia układu - poinformowała PAP Joanna Ciesielska-Borowiec, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Poznaniu.

"Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił dziś upadłość PBG z możliwością zawarcia układu. Sąd postanowił utrzymać zarząd własny upadłego. Wierzyciele mają trzy miesiące na zgłoszenie swoich wierzytelności" - powiedziała PAP Ciesielska-Borowiec.

Dodała, że nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie Aprivii.

W poniedziałek, 11 czerwca, Sąd Rejonowy w Poznaniu postanowił o ogłoszeniu upadłości Hydrobudowy z możliwością zawarcia układu.

W ubiegłym tygodniu zarządy PBG, Hydrobudowy i Aprivii, spółek należących do grupy PBG, podjęły uchwały o złożeniu wniosków o ogłoszenie upadłości układowej. Spółki podały, że bezpośrednią przyczyną decyzji były przeciągające się rozmowy z bankami na temat finansowania grupy.

PBG będzie proponował wierzycielom dwie wersje układu

PBG informowało wówczas, że będzie proponować układ w dwóch wariantach. Zaproponowany przez PBG układ w wariancie A będzie zakładać spłatę 100 proc. wierzytelności wobec podmiotów, których wierzytelność nie przekracza 100 tys. zł.

W przypadku wierzytelności od 100 tys. zł do 1 mln zł, PBG zaproponuje spłatę 80 proc. wartości wierzytelności, a w przypadku podmiotów, których wierzytelności przekraczają 1 mln zł PBG zaproponuje spłatę 69 proc.

Wariant B będzie zakładać zaspokojenie wierzycieli według wariantu A z uzupełnieniem zamiany długu na kapitał dla wierzytelności powyżej 1 mln zł o akcje spółki po cenie 40 zł za akcję do wartości 12 proc. wykazanego zadłużenia. Konwersja zadłużenia na akcje nastąpi w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Zarząd szacuje, że w pierwszej kolejności zaspokajana będzie pierwsza i druga grupa wierzycieli, których wierzytelności wynoszą do 1 mln zł.

PAP informowała wcześniej, że PBG we wniosku o upadłość zgłosiło 1,5 tys. wierzytelności na łączną kwotę 1,46 mld zł.

W środę Pekao i Raiffeisen Bank Polska wypowiedziały umowy kredytowe firmie. To kolejne banki wycofujące się ze współpracy z PBG

W środę PBG otrzymało od banku Pekao wypowiedzenie umowy kredytu z 2009 r., a osiem spółek z grupy PBG otrzymało od Raiffeisen Bank Polska zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy o limit wierzytelności z 2007 r. - poinformowały spółki z grupy PBG w komunikatach.

Obie umowy zostały wypowiedziane w związku ze stwierdzeniem przez banki zagrożenia upadłością kredytobiorcy.

Hydrobudowa podała, że kwota kredytów udzielonych jej przez Raiffeisen Bank Polska wynosi 57 mln zł oraz 500 tys. euro.

We wtorek PBG i spółki zależne otrzymały od Nordea Bank Polska, BZ WBK, HSBC, Raiffeisen Bank Polska i BGŻ wypowiedzenie umów kredytowych, a fundusze PKO TFI i KBC TFI zażądały natychmiastowego wykupu obligacji PBG wraz z odsetkami, przy czym PKO TFI wezwało do wykupu obligacji o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł plus odsetki.

W ubiegłą środę umowy kredytowe wypowiedziały PBG banki: HSBC Bank Polska, BGŻ, ING Bank Śląski oraz Polski Bank Przedsiębiorczości.

Po ogłoszeniu upadłości układowej kurs spółki skoczył o 10 proc.

Kurs PBG rósł w środę o godz. 14.45 o ponad 10 proc. do 7,40 zł, po informacji o ogłoszeniu upadłości układowej spółki.

Grupa PBG zajmuje się m.in. inwestycjami infrastrukturalnymi, w tym budową dróg i autostrad, inwestycjami energetycznymi i paliwowymi. Konsorcjum Hydrobudowa-PBG-Alpine była głównym wykonawcą Stadionu Narodowego.