Agencja Rynku Rolnego wygrała przetarg ogłoszony przez ministerstwo gospodarki na promocję polskiej żywności w latach 2012-2014 - poinformowała rzecznika ARR Iwona Ciechan.

Umowa w tej sprawie została zawarta między resortem gospodarki i ARR w połowie maja. Program promocyjny będzie realizowany w ramach projektu "Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych", jako część Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Agencja będzie wdrażała przygotowaną przez siebie koncepcję promocji żywności, która ma pomóc w wykreowaniu polskich marek, które będą rozpoznawalne na świecie i kojarzone z naszym krajem.

Promocja skierowana do Rosji, Niemiec, Chin, Francji, Ukrainy oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Kampania prowadzona przez ARR obejmie takie rynki jak: Rosja, Niemcy, Chiny, Francja, Ukraina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Działania promocyjne objęte projektem, przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w sektorze przetwórstwa: mięsa, mleka, owoców i warzyw, kawy i herbaty; jak również w dla producentów: serów, soków owocowo-warzywnych, produktów zbożowych, wyrobów ciastkarskich, makaronów, kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, wódki, win owocowych, piwa oraz innych napojów fermentowanych.

Ze względu na specyfikę działania promocyjne podzielone zostały na dwie grupy. Pierwsza ("A") polega na kompleksowej organizacji udziału przedsiębiorców w imprezach targowych oraz na organizacji szkoleń i misji gospodarczych.

Druga ("B") - to działania promujące polskie specjały żywnościowe poprzez przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących branży. Przewidziane jest szerokie rozpowszechnianie tych informacji m.in. poprzez konferencje dla zagranicznych kontrahentów oraz wizyty studyjne dziennikarzy zagranicznych mediów branżowych.

"Realizując program promocji polskich specjalności żywnościowych, ARR wykorzysta swoje doświadczenia zdobyte w poprzednich latach podczas promocji polskiej żywności na największych światowych imprezach targowo-wystawienniczych, a także w ramach kampanii finansowanych z Funduszy Promocji oraz niektórych zadań przewidzianych w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej" - zapewniła rzeczniczka.