ZWZ PZU, na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa przeznaczyło na dywidendę 1936,88 mln zł z zysku za 2011 r., co oznacza wypłatę wysokości 22,43 zł na akcję. Zarząd proponował, aby było to 20,30 zł. W wytycznych z 13 lutego 2012 r.

KNF wskazała m.in., że zakłady ubezpieczeń spełniające kryteria do wypłacania dywidendy powinny ograniczyć wypłatę dywidendy do 75% zysku wykazanego w jednostkowych sprawozdaniach finansowych za 2011 r.

„ZWZ PZU Życie uchwaliło wypłatę dywidendy za 2011 r. w kwocie 1 177 476 201,56 zł, co stanowi 74,4% zysku netto spółki (wg PSR - Polskich Standardów Rachunkowości), wynoszącego 1 583 301 602,08 zł. ZWZ PZU uchwaliło wypłatę dywidendy za 2011 r. w kwocie 1 936 882 089,00 zł, co stanowi 75,0% jednostkowego zysku netto spółki (wg PSR), wynoszącego 2 582 302 727,40 zł" - podała KNF w komunikacie.

Komisja podkreśliła, że w rekomendacji zarządu PZU dotyczącej wypłaty dywidendy w wysokości 1 752 951 690,00 zł, jako podstawę kalkulacji proponowanej kwoty dywidendy przyjęto wartość skonsolidowanego zysku netto Grupy PZU za 2011 r. (wg MSSF).

Rekomendowana przez Zarząd PZU kwota stanowiła 74,8% zysku skonsolidowanego Grupy PZU. Polityka dywidendowa PZU zakłada wypłatę między 50% a 100% skonsolidowanego zysku.