"Plany poszczególnych banków na 2012 rok są jeszcze korygowane m.in. z uwagi na stanowisko UKNF w kilku ważnych sprawach jak np. polityka dywidendy czy też odnośnie finansowania w oparciu o tzw. lokaty antypodatkowe" - powiedział we wtorek PAP Kwaśniak.

W listopadzie KNF w liście do prezesów banków stwierdził, że banki finansujące swoją działalność z lokat antypodatkowych, szczególnie te, które mają znaczącą koncentrację tego typu lokat narażone są na gwałtowny odpływ pieniędzy lub wzrost kosztów finansowania po planowanych zmianach prawnych.

Urząd ocenił, że oferowanie przez banki tego typu lokat wskazuje na nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem.

Pod koniec grudnia urząd zarekomendował bankom, aby nie wypłacały dywidend z zysku za 2011 r.

UKNF zaznaczył, że zalecenie dotyczy w szczególności banków, które spełniają jedno lub więcej z kryteriów: posiadają współczynnik wypłacalności poniżej 12 proc.; ich współczynnik Tier 1 kształtuje się poniżej 9 proc.; otrzymały ocenę BION gorszą niż 2,5; udział kredytów walutowych dla osób prywatnych w portfelu kredytów dla osób prywatnych przekracza 50 proc.; bank "matka" ma niedobór kapitału.

Natomiast banki, które podlegają jedynie kryterium współczynnika wypłacalności (poniżej 12 proc.) zobowiązane są do zatrzymania takiej części zysku, by osiągnąć współczynnik wypłacalności na poziomie 12 proc.

UKNF zaleca, by pozostałe banki ograniczyły wypłatę dywidendy do maksymalnie 50 proc. zysku.