Zdaniem ekspertów, spowolnienie wzrostu PKB w I kw. było w głównej mierze pochodna niższej kontrybucji inwestycji we wzrost PKB, przy lekkiej poprawie dynamiki konsumpcji prywatnej i pozytywnym wkładzie eksportu. Dwunastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekuje, że PKB zwiększył się w I kw. 2012 roku o 3,6%.

Prognozy mieszczą się w przedziale od 3,4% do 3,7% przy średniej na poziomie 3,55%. Pod koniec marca wiceprezes prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Halina Dmochowska powiedziała, że "osłabienie wzrostu PKB w I kw. nie musi być wyraźne" i powinno zmieścić się w przedziale 3,0-3,5%.

Z kolei prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belka mówił w kwietniu, że "wzrost gospodarczy w I kw. 2012 roku będzie bliski 4,0%".

Natomiast resort gospodarki szacuje dynamikę PKB w I kw. br. na ok. 3,5%. Główny Urząd Statystyczny poda dane o PKB za I kw. 2012 r. w czwartek, 30 maja.