PGNiG do końca 2013 r. zamierza zoptymalizować strukturę grupy poprzez sprzedaż podmiotów niezwiązanych z główną działalnością firmy - powiedziała PAP prezes spółki Grażyna Piotrowska-Oliwa.

"Przeglądamy majątek. Jesteśmy gotowi sprzedać te aktywa, które nie są związane z naszym core businessem, na przykład działalność uzdrowiskową. Chcemy całkowicie wyjść z tego typu projektów" - powiedziała.

Niezależnie od tego przeprowadzona ma zostać reorganizacja grupy. Spółka rozpoczyna procedurę łączenia spółek wiertniczych w jeden podmiot, który w przyszłym roku ma zostać wprowadzony na giełdę.

"Trwają również analizy dotyczące upublicznienia kolejnego podmiotu z grupy, ale dziś za wcześnie na szczegóły" - poinformowała prezes.

Optymalizacja rozpoczęła się od struktur zarządzania w centrali spółki, w której zlikwidowana została jedna trzecia stanowisk menadżerskich, przy jednoczesnym wzmocnieniu i usprawnieniu działu sprzedażowego. Proces ten obejmie również PGNiG SA.

Wcześniej przedstawiciele spółki informowali, że dwadzieścia spółek z grupy kapitałowej PGNiG podpisało porozumienie o współpracy przy wspólnych zakupach, co ma obniżyć ich koszty. Zakładane oszczędności z tego tytułu szacują nawet na kilkadziesiąt milionów złotych.