Luigi Lovaglio, prezes Pekao, dopiął swego - doścignął i przegonił PKO BP w sprzedaży kredytów hipotecznych. Po długim pościgu zrealizował plan z początku 2010 r., zakładający aktywnie wejście na rynek kredytów gotówkowych i hipotecznych.

"Puls Biznesu" dotarł do danych AMRON-SARFiN (system monitorujący rynek nieruchomości Związku Banków Polskich). Wynika z nich, że w marcu tego roku Pekao udzielił kredytów mieszkaniowych za 580 mln zł, podczas gdy konkurent za 418 mln zł.

Nie wiadomo, czy zmiana lidera na rynku hipotek w marcu jest trwała. Pełnych danych za kwiecień jeszcze nie ma. Łącznie wszystkie banki raportujące do systemu AMRON-SARFiN, udzieliły w marcu kredytów za 3,4 mld zł. To znacznie mniej niż przed rokiem, kiedy klienci zaciągnęli ich za 4,8 mld zł. W całym I kw. banki udzieliły o 16 proc. mniej kredytów niż przed rokiem.