Wartość kredytów ogółem sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wzrosła o 12% r/r do 797.905,70 mln zł w okresie styczeń-kwiecień 2012 r. Wartość depozytów wzrosła w tym czasie o 10% 680.600,09 mln zł na koniec kwietnia, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Wartość kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła o 16% r/r do 267.291,92 mln zł, zaś wartość kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła w tym okresie o 10% do 526.407,25 mln zł.

Kredyty mieszkaniowe w górę - do 315 mld zł

Portfel kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych zwiększył się o 16% do 314.897,62 mln zł, przy czym wartość kredytów w walucie obcej sięgnęła 188.116,00 mln zł (wzrost o 14% r/r), a w złotych wzrosła o 20% do 126.781,62 mln zł na koniec kwietnia 2012 r.

Wartość kredytów ze stwierdzoną utratą wartości ogółem wzrosła o 10% r/r do 67.545,23 mln zł na koniec kwietnia. Wartość depozytów przedsiębiorstw wzrosła o 5% r/r do 180.077,11 mln zł, zaś wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła o 11% w skali roku do 484.324,42 mln zł.