Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu kwietnia br. wyniosła 2072,6 tys., czyli była niższa o 63,9 tys. (3,2%) niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 29,1 tys. (tj. 1,4%). Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w końcu kwietnia br. 170,3 tys. wobec 193,7 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 169,6 tys. przed rokiem, podał też GUS.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w kwietniu spadła do 13,0%. W budżecie na 2012 rok rząd zapisał spadek tego wskaźnika do 12,3% w grudniu 2012 r.