Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego - na podstawie liczby pracujących z końca kwietnia br. - wyniosła w maju tego roku 12,6 proc. i w porównaniu do kwietnia spadła o 0,3 pkt proc. - podał w środę resort pracy w komunikacie.

"Liczba bezrobotnych w końcu maja 2012 roku wyniosła 2.015 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca kwietnia 2012 roku spadła o 57,6 tys. osób (o 2,8 proc.)" - napisano.

Dodano, że "dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (maj 2011 - kwiecień 2011) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 80,9 tys. (o 4 proc.)". "Zatem drugi już miesiąc z kolei spadek liczby bezrobotnych był słabszy niż przed rokiem. Powodem niższej dynamiki spadku bezrobocia może być zakończenie wielu inwestycji związanych z organizacją mistrzostw EURO 2012, czego nie zniwelowało rozpoczynanie sezonowego zatrudnienia w budownictwie, rolnictwie, czy turystyce. Równocześnie w maju nie notowano jeszcze wzrostu sezonowego zatrudnienia związanego z obsługą Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej" - napisano.

Z danych resortu wynika, że liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju br. (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 73,6 tys. i w porównaniu do kwietnia spadła o 1,1 tys., czyli o 1,4 proc.

"W maju 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 76,3 tys. wolnych miejsc pracy (o 2,1 tys. mniej niż w kwietniu 2011 roku, tj. spadek o 2,7 proc.). W bieżącym roku spadek liczby ofert w porównaniu do poprzedniego miesiąca był prawie dwukrotnie słabszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - napisano.

W maju br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,7 pkt proc.) odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (o 0,7 pkt proc.) miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, a najsłabszy (o 0,1 pkt proc.) w województwie mazowieckim.

Z danych resortu wynika, że najniższą stopę bezrobocia (na poziomie 9,3 proc.) zanotowano w województwie wielkopolskim, najwyższą - w woj. warmińsko-mazurskim (19,7 proc.).

Bezrobocie w kwietniu 2012 roku, według metodologii Eurostatu, wyniosło w Polsce 9,9 proc. A według metodologii GUS stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 12,9 proc.