Generalny Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu poparł stanowisko Komisji Europejskiej, iż MasterCard w nieuzasadniony sposób zawyża opłaty za transakcje wnoszone przez detalistów za realizację płatności.

Drugi największy na świecie system kart płatniczych, którego wsparły takie banki jak HSBC i Royal Bank of Scotland, dowodził, że tzw. wielostronne opłaty interchange mają kluczowe znaczenie dla podziały kosztów płatności z debetowych i kredytowych kart płatniczych.

MasterCard najwyraźniej „przeszacowuje koszty ponoszone przez emitujące banki i, co więcej, niesprawiedliwe ocenia korzyści, jakie osiągają handlowcy z tych form płatności” – stwierdza orzeczenie sądu z Luksemburga.

MasterCard zapowiedziało wniesienie apelacji do sądu wyższej instancji. Dzisiejsza decyzja „ostatecznie sprawi, że dla konsumentów płatności będą droższe” ponieważ podważa ona system, który rozdziela koszty między bankami, detalistami i klientami – stwierdza oświadczenie MasterdCard..

Antoine Colombani, rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że regulator oczekuje, iż MasterCard wkrótce skontaktuje się z Komisją i “wyjaśni, jak zamierza zastosować się do orzeczenia sądu”, które potwierdza stanowisko UE. Unia Europejska już w 2007 roku wezwała MasterCard do wycofania opłat pod groźbą nałożenia grzywny w wysokości 3,5 proc. dziennych przychodów firmy.

Zadowolenie z werdyktu wyraziło EuroCommerce, stowarzyszenie europejskich detalistów, skupiające m.in. Carrefour i Tesco.