Zaproponowany przez NBP "Program redukcji opłat kartowych w Polsce" nie został zaakceptowany przez uczestników tego rynku - poinformował NBP w komunikacie prasowym. Dodał, że obniżenie opłat interchange możliwe jest jedynie w formie regulacji ustawowej.

"Deklaracje uczestnictwa w "Programie redukcji opłat kartowych w Polsce" podpisało: 19 wydawców kart płatniczych, z udziałem 70,3 proc. w rynku pod względem liczby wydanych kart płatniczych, 3 agentów rozliczeniowych, z udziałem 38,5 proc. w rynku pod względem wartości rozliczonych transakcji kartowych i jedna organizacja zrzeszająca akceptantów. Oznacza to, że w świetle kryteriów (...) nie został zawarty efektywny kompromis rynkowy o charakterze nieregulacyjnym w zakresie obniżek opłat interchange" - podał NBP.

Nie ma zgody o obniżki, będzie ustawa

"Narodowy Bank Polski stoi na stanowisku, że osiągnięcie obniżek opłat interchange zgodnych z "Programem redukcji opłat kartowych w Polsce" jest obecnie możliwe jedynie w drodze regulacji ustawowej i wynikających z niej indywidualnych decyzji organizacji płatniczych" - dodano w komunikacie.

NBP w lutym zaproponował stopniowe obniżanie stawek opłat interchange, czyli prowizji pobieranych przez banki od transakcji kartami płatniczymi. Równocześnie bank centralny zaproponował, aby formą kompromisu w tej sprawie był "Program redukcji opłat kartowych w Polsce" - porozumienie między stronami, m.in. bankami - wystawcami kart płatniczych, sprzedawcami, którzy akceptują płatności kartami oraz dostawcami technologii płatniczych. Bank centralny chciał, aby do 2017 r. opłaty interchange w Polsce osiągnęły średni poziom UE.

29 czerwca Rada ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim oceniła, że przy braku deklaracji przystąpienia do Programu organizacji wydających karty (do Programu nie przystąpił MasterCard, wcześniejszą warunkową deklarację wycofała też Visa - PAP) kompromis w sprawie obniżenia opłat w formie wielostronnego porozumienia jest niemożliwy.

Jednocześnie Rada zaproponowała, aby do dnia 15 lipca 2012 r. wszystkie główne strony systemów kartowych, tj. wydawcy kart płatniczych, agenci rozliczeniowi i akceptanci za pośrednictwem organizacji je zrzeszających, złożyły do Narodowego Banku Polskiego deklaracje o przystąpieniu do realizacji "Programu redukcji opłat kartowych w Polsce".

Warunkiem dojścia do kompromisu w powyższej formie było złożenie oświadczeń łącznie przez 90 proc. banków i innych wydawców kart płatniczych, 90 proc. agentów rozliczeniowych oraz wszystkie sześć organizacji reprezentujących akceptantów płatności kartami.

Rada podała wcześniej, że w przypadku braku akceptacji Programu przez uczestników rynku kart płatniczych konieczne mogą być rozwiązania ustawowe.

Jest wniosek PSL

10 lipca PSL złożyło w Sejmie projekt obniżający prowizję za płatności kartą proponując obniżenie maksymalnej opłaty interchange do poziomu średniej europejskiej, wynoszącej 0,7 proc. Analogiczny projekt ma w najbliższym czasie przygotować Ministerstwo Finansów.

Visa idzie na kompromis w sprawie opłat interchange

Visa Europe napisała we wtorek w przesłanym PAP oświadczeniu, że kompromisowy Program redukcji opłat kartowych w Polsce dawał szansę na poprawę sytuacji i znaczące przyspieszenie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce.

"Zasadniczy cel Programu postawiony przez NBP, czyli rozwój obrotu bezgotówkowego, jest jak najbardziej zbieżny ze strategicznymi celami organizacji Visa Europe. Naszym zdaniem ważne jest, by założenia wypracowane wysiłkiem wielu stron mogły być realizowane - pomimo faktu, że formalnie sam Program nie może wejść w życie" - napisano.

Organizacja zapewniła, że Visa Europe zarekomenduje swoim bankom członkowskim obniżenie stawek dla płatności kartami Visa. Dodano, że "Visa Europe będzie też podejmować inne działania rynkowe starając się realizować jak najwięcej rekomendacji zawartych w Programie".

W oświadczeniu zaznaczono, że Visa Europe jest stowarzyszeniem banków członkowskich i sama nie ustala wysokości krajowych stawek interchange. Takie decyzje zapadają na forum Komitetu Decyzyjnego Visa Polska, w którym większość głosów mają polskie banki członkowskie Visa.

"Propozycje nowych stawek przedstawimy bankom jak najszybciej, tak by Komitet Decyzyjny Visa Polska podjął stosowne decyzje najpóźniej do końca września br. oraz by nowe stawki zostały wprowadzone w życie nie później niż to przewidywał Program, czyli 1 stycznia 2013 r. - o ile wcześniej rozwiązania przewidziane w Programie nie zostaną usankcjonowane prawnie" - poinformowano.