"Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, w maju 2012 r. poprawił się o 1,0 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował na poziomie -29,3 pkt. proc. Poziom tego wskaźnika jest niższy o 2,9 pkt. proc. od wyniku z maja poprzedniego roku" - napisano w komunikacie GUS.

"Niewielka poprawa bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej w maju 2012 r. spowodowana została pozytywnymi tendencjami ocen większości badanych czynników, zwłaszcza oczekiwanych zmian w sytuacji ekonomicznej kraju (poprawa ocen o 3,0 pkt. proc.) oraz zaistniałych zmian w sytuacji finansowej gospodarstw domowych (o 2,4 pkt. proc.)" - dodano.

"Negatywny wpływ, podobnie jak w poprzednim miesiącu, miały oceny zaistniałych zmian w sytuacji ekonomicznej kraju (pogorszenie ocen o 1,5 pkt. proc.)" - głosi komunikat GUS.

Z majowego badania wynika, że wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, poprawił się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,0 pkt proc. i ukształtował na poziomie -33,7 pkt proc. Wartość tego wskaźnika była jednak niższa niż przed rokiem o 6,0 pkt proc.

"Korzystniejszy poziom wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ukształtowany został głównie przez poprawę ocen dotyczących oczekiwanych zmian w sytuacji ekonomicznej kraju oraz zmian w poziomie bezrobocia (poprawa ocen o 2,1 pkt. proc.)" - napisano.

"Negatywnie na tendencje zmian wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej oddziaływały natomiast oceny dotyczące perspektyw oszczędzania pieniędzy (pogorszenie ocen o 1,8 pkt proc.)" - dodano.

Badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. W maju 2012 r. badanie przeprowadzono na próbie 1.744 gospodarstw domowych.