Produkcja przemysłowa w kwietniu 2012 r. wzrosła w 22 działach gospodarki, spadła zaś w 12 - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

"W stosunku do kwietnia ubiegłego roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 22 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń - o 18,9 proc., wyrobów z metali - o 12,1 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 11,4 proc., urządzeń elektrycznych - o 9,2 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 7,6 proc. oraz wyrobów z drewna, korka słomy i wikliny - o 5,0 proc." - napisano.

"Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku wystąpił w 12 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 13,7 proc., w produkcji mebli - o 9,8 proc., wyrobów farmaceutycznych - o 8,5 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 6,8 proc. oraz metali - o 2,2 proc." - dodano.