Zbiory zbóż w 2012 r. wyniosą 24,8 mln ton wobec 26,8 mln ton w 2011 roku - wynika z raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

"Z powodu strat zimowych zbiory zbóż w 2012 r. mogą być niższe od ubiegłorocznych. Zmniejszą się plony zbóż ozimych, zbóż jarych wzrosną o kilka procent, a średnie plony zbóż ogółem są przewidywane na 3,36 t/ha wobec 3,43 t/ha w 2011 r. W wyniku przesiewów znacznie zwiększy się powierzchnia uprawy zbóż jarych, co nie skompensuje jednak całkowicie strat w areale ozimin"- napisano w raporcie IERiGŻ.

"Zbiory zbóż są prognozowane na poziomie 24,8 mln ton wobec 26,8 mln ton poprzednio. Na skutek spadku zapasów początkowych, krajowe zasoby zbóż w sezonie 2012/13 zmniejszą się o 10 proc. do 27,5 mln ton" - dodano.

Zdaniem ekspertów Instytutu, w sezonie 2012/13 prognozowany jest dalszy, niewielki spadek krajowego popytu na zboża. Złoży się na to przede wszystkim spadek zużycia paszowego oraz przerobu przemysłowego. Wielkość zużycia prognozowana jest na 26,8 mln ton wobec 27,4 mln ton w sezonie 2011/12.

"W sezonie 2012/13 przewiduje się dalsze ograniczenie polskiego eksportu. Natomiast import do Polski się zwiększy. Wobec tego, można przewidywać również zmniejszenie dodatniego salda obrotów" - napisano.

"Zapasy zbóż na koniec sezonu 2012/13 mogą się zmniejszyć o ponad 40 proc. do 1,6 mln ton, co będzie stanowiło około 6 proc. przewidywanego na ten sezon zużycia, wobec 9,4 proc. poprzednio. Zatem będziemy mieli do czynienia ze znacznym zmniejszeniem nadwyżek na rynku" - dodano.