Nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym, która wchodzi pod obrady Sejmu, może spowodować wzrost cen części do aut o 20 proc. i problemy branży zatrudniającej w prawie 28 tys. zakładów 225 tys. ludzi – alarmuje Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.
– Wprowadza ona dla polskich i zagranicznych producentów części motoryzacyjnych działających w naszym kraju oraz dystrybutorów najtrudniejsze warunki funkcjonowania w Europie – twierdzi Alfred Franke, szef stowarzyszenia.
Według rządu to konieczność. Nowe prawo wdraża europejską dyrektywę dotyczącą homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych. Ale dyrektywa nakazuje homologację „części lub wyposażenia, które mogą stwarzać znaczne zagrożenie dla właściwego funkcjonowania układów, które są istotne dla bezpieczeństwa pojazdu lub jego oddziaływania na środowisko”. – Polski projekt ustawy mówi w praktyce o homologacji niemal każdej części. Oznacza to, że producenci zobowiązani zostaną do nakładów na czasochłonny i kosztowny proces homologacji również części takich jak np. spinka do tapicerki – mówi Franke.