Tegoroczne łączne wydatki kopalń na inwestycje górnicze przekroczą 3,5 mld zł. Na rekordową kwotę składają się głównie wydatki Jastrzębskiej Spółki Węglowej – ok. 1,1 mld zł, i Kompanii Węglowej – ok. 1 mld zł. Katowicki Holding Węglowy chce wydać 680 mln zł, a podlubelska kopalnia Bogdanka – ok. 700 mln zł.
Wzrost wydatków na inwestycje jest możliwy dzięki zmianom właścicielskim w polskim górnictwie. Na giełdzie notowane są już dwie duże spółki: Bogdanka oraz JSW, a to oznacza, że mają one dodatkowe źródło kapitału.
Bogdanka na dalsze prace w polu Stefanów przeznaczy ok. 700 mln zł. W dużej części to środki pozyskane dwa lata temu z giełdy. Inwestycje górnicze JSW to przeważająca część zaplanowanych na ten rok wydatków w łącznej kwocie ok. 1,5 mld zł.
KHW, która na rozwój chce w tym roku wydać ok. 680 mln zł, planuje zakup kolejnego kompleksu do eksploatacji niskich pokładów oraz duże inwestycje w kopalni Wujek-Śląsk, gdzie powstanie centralna klimatyzacja wyrobisk i stacja odmetanowania powierzchniowego.
W park maszynowy, a także udostępnianie nowych frontów eksploatacyjnych inwestować chce Kompania Węglowa. Rosnące nakłady na rozwój – w tym roku ok. 700 mln zł – mają pozwolić spółce wydobywać 39,2 mln ton węgla rocznie, a w 2016 r. zwiększyć produkcję do ponad 40 mln ton. Plany sięgają nawet 2020 r., kiedy to Kompania chce wydobywać ok. 42 – 43 mln ton. W realizacji planów ma pomóc spółce debiut giełdowy. Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes największej górniczej firmy w Unii Europejskiej, zapowiada, że nastąpi to w 2014 r.