38 nowych centrów usług biznesowych, ponad 20 nowych inwestorów i 15 tys.dodatkowych etatów w ciągu 2011 roku - to najnowsze wnioski płynące z Raportu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL).

W branży nowoczesnych usług biznesowych w kraju pracuje dziś ponad 85 tys. specjalistów, czyli o 50 proc. więcej niż w 2009 r. Tylko w ciągu ostatniego roku wartość sektora wzrosła o ok. 3 mld złotych i dziś wynosi ok 12 miliardów – relacjonuje raport serwis prasowy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, PAIiIZ.
Zdaniem ekspertów, Polska, która utrzymuje się na fali wzrostu już kolejny rok z rzędu, coraz efektywniej konkuruje o projekty outsourcingowe z takimi potęgami jak Indie czy Chiny i jest już lokalizacją nr 2 na globalnej mapie usług. Jeszcze w grudniu tego roku zatrudnienie w sektorze powinno przekroczyć 100.000 osób.

Silną pozycję Polski potwierdzają także analizy ABSL, z których wynika, że centra usług biznesowych w Polsce generują niemal 40 proc. z ogólnej puli etatów w Europie Środkowo-Wschodniej. Już co trzecie globalne centrum biznesowe, które trafia do tej części świata jest lokowane nad Wisłą.

W Polsce powstają głównie centra outsourcingu procesów biznesowych i informatycznych, które odpowiadają za 45 proc. ogólnego zatrudnienia w branży, centra usług wspólnych oraz ośrodki badawczo-rozwojowe. W centra usług inwestują przedsiębiorstwa z 24 państw, głównie z Unii Europejskiej (m.in. Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii) oraz USA. Dziś, centra usług obsługują procesy biznesowe łącznie w 34 językach obcych.

W Polsce najsilniejsze jest 7 aglomeracji: Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Metropolia Silesia, Trójmiasto i Poznań. To tu ulokowanych jest ponad 80 proc. wszystkich centrów usług w Polsce. W ciągu ostatnich kilku miesięcy swoją pozycję na lokalnym rynku wzmocniły Trójmiasto i Poznań. W poszczególnych miastach można zaobserwować wyraźną specjalizację obsługiwanych procesów – podkreśla serwis PAIiIZ.