GUS podał też nowy szacunek wartości nominalnej PKB za 2011 rok - wyniósł on 1.524.678,5 mln zł. W końcu kwietnia urząd szacował tę wartość na 1.524.659 mln zł.