Moody's Investors Service oczekuje, że Polska będzie nadal odnotowywała pozytywną dynamikę PKB, choć ryzyko recesji w większych krajach Europy Zachodniej jest coraz większe. Jak agencja podkreśla w komunikacie, kluczowym tematem dla Polski na lata 2012-2013 jest konsolidacja fiskalna.
Reklama

"Moody's oczekuje, że wzrost PKB Polski pozostanie pozytywny, choć ryzyko recesji w większych krajach Europy Zachodniej jest coraz większe" - napisała agencja w komunikacie poświęconym nadaniu ratingu emisji obligacji w CHF.

Moody's nadał wyemitowanym 17 kwietnia obligacjom 3-letnim o wartości 375 mln CHF oraz papierom 6-letnim o wartości 450 mln CHF rating A2, równy ratingowi suwerennemu, z perspektywą stabilną.

Moody's podkreśla, że choć PKB na osobę w Polsce jest niższe niż w innych krajach Europy Środkowej, polska gospodarka - dzięki swemu rozmiarowi - utrzymała wzrost, co dało poczucie stabilności w czasie globalnego kryzysu finansowego.

"Wzrost gospodarczy był zdecydowanie wyższy niż w krajach sąsiadujących od 2008 r. (Polska była jedynym członkiem UE, który miał pozytywny wzrost PKB w 2009 r.), nadrabiając zaległości, które powstały podczas boomu lat 2004-207, kiedy Polska rosła wolniej niż średnia dla regionu" - konkluduje agencja.