Międzynarodowy Fundusz Walutowy podtrzymał swoją prognozę wzrostu PKB Polski o 2,5 proc. w 2012 roku, podał MFW w komunikacie. "Szacujemy wzrost realnego PKB o 2,5% w 2012, podczas gdy zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny popyt słabnie.

Niższy wzrost u kluczowych partnerów osłabi eksport, a niepewność wynikająca ze problemów strefy euro wpłynęła na ograniczenie zaufania. Perspektywy wewnętrznego popytu są pod wpływem ograniczenia inwestycji publicznych finansowanych m.in. ze środków unijnych oraz słabszego popytu konsumpcyjnego" - czytamy w komunikacie.

W ocenie MFW, inflacja CPI ma zniżkować stopniowo do 2,5% celu do połowy 2013 r. na fali słabnącej gospodarki i umiarkowanej presji na wzrost płac. W kwietniu inflacja w tym ujęciu wyniosła 4,0% r/r. Pod koniec ub.r. MFW prognozował, że PKB Polski wzrośnie o 2,5% w 2012 roku (wobec 4,3% w 2011 r.), ale przy dużej niepewności co do tej prognozy.

Polska gospodarka radzi sobie lepiej niż zakładaliśmy

Biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową, Polska gospodarka radzi sobie lepiej niż zakładaliśmy - poinformowali w środę przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Jak wskazali eksperci MFW na konferencji prasowej, lepsze wyniki Polski - to zasługa bardzo silnych fundamentów naszej gospodarki, odbudowy popytu krajowego oraz zarządzania makroekonomicznego.

Julie Kozak z MFW mówiła, że Fundusz podtrzymał prognozę wzrostu gospodarczego Polski w br. na poziomie 2,6 proc. "Ryzyka dla prognozy wynikają z czynników zewnętrznych" - oceniła.

MFW prognozuje też dalszą redukcję deficytu sektora finansów publicznych. "Obecnie nasz zespół prognozuje dalszą redukcję deficytu sektora finansów publicznych do 3,1 proc. PKB w 2012. To rozpoczęłoby wejście na ścieżkę obniżania długu publicznego" - oceniło MFW.

Eksperci MFW pozytywnie ocenili obecną reformę emerytalną, podwyższającą wiek emerytalny do 67. roku życia. "Obecna reforma emerytalna w długim terminie będzie pozytywnie wpływać na stabilizację finansów publicznych" - uznali. Dodali, że podniesienie wieku emerytalnego powinno też pozytywnie wpłynąć na poziom emerytur.

Eksperci Funduszu odnieśli się też do wzrostu cen w Polsce. "Inflacja powinna stopniowo obniżać się do celu 2,5 proc. do połowy 2013 roku, z powodu spowalniającej gospodarki i umiarkowanej presji płacowej" - poinformowali przedstawiciele MFW.

Wskazali też, że ostatnia podwyżka stóp procentowych przez NBP była nieuzasadniona. "Przy spowolnieniu gospodarczym, prognozowanym spadku inflacji i ograniczonej presji płacowej, podwyżki stóp procentowych przez NBP nie wydają się uzasadnione" - ocenili. Dodali, że jeśli polska gospodarka miałaby znacząco spowolnić, a perspektywy inflacji osłabiłyby się, stopy procentowe powinny być obniżone.

Minister finansów Jacek Rostowski w środowym komunikacie podziękował przedstawicielom MFW za obiektywną i pozytywną ocenę stanu polskiej gospodarki. "Polska gospodarka wykazuje dużą odporność na negatywne zjawiska zewnętrzne, co jest wynikiem świadomej polityki makrogospodarczej rządu, realizowanej poprzez umiejętne jej rozłożenie w czasie: z jednej strony stymulowania wzrostu (2010 r.), z drugiej oszczędności (2009 r.) i twardego trzymania wydatków (2011 i 2012 r.)" - ocenił Rostowski.

W komunikacie czytamy też, że Elastyczna Linia Kredytowa MFW, jaką dysponuje Polska, odegrała w ostatnich latach bardzo ważną rolę.

"(...) Elastyczna Linia Kredytowa MFW jaką dysponuje Polska odegrała w ostatnich latach bardzo ważną rolę z punktu widzenia zewnętrznej stabilizacji polskiej gospodarki, bezpieczeństwa gospodarczego i finansowego państwa, ochrony wartości polskiej waluty oraz wsparcia wiarygodności Polski na międzynarodowych rynkach finansowych" - podał szef resortu finansów w komunikacie.

W maju 2009 r. MFW zaakceptował jednoroczną umowę w ramach elastycznej linii kredytowej. Umowa wygasła 5 maja 2010 r., a została odnowiona 2 lipca 2010 r. Umowa, tak jak poprzednia, opiewała na 13,69 mld SDR, czyli ok. 20,43 mld dol. W styczniu 2011 r. MFW wydłużył o dwa lata okres obowiązywania przyznanej Polsce elastycznej linii kredytowej i zwiększył dostępne fundusze do 19,166 mld SDR, czyli ok. 30 mld dol. W styczniu 2012 r. MFW potwierdził, że Polska w dalszym ciągu spełnia kryteria dostępu do środków z elastycznej linii kredytowej (FCL).

SDR (tzw. specjalne prawa ciągnienia) to międzynarodowa jednostka walutowa o charakterze pieniądza bezgotówkowego, emitowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

W dniach 8-16 maja 2012 r. w Polsce przebywała misja MFW, która przeprowadziła konsultacje, do których Polska jest zobowiązana jako członek Funduszu. Celem pobytu misji było zapoznanie się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski oraz z planami w zakresie polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej zdecydowano o podwyższeniu stóp procentowych o 25 pkt bazowych. Po podwyżce główna stopa procentowa NBP wynosi 4,75 proc.