Getin Noble Bank planuje sekurytyzację portfela kredytów samochodowych w celu dalszej poprawy płynności i może ją zrealizować do końca II kwartału. Bank planuje także kolejne transakcje sekurytyzacji w tym roku, poinformował członek zarządu Krzysztof Spyra.

"Jesteśmy bardzo blisko finalizacji transakcji sekurytyzacyjnej dotyczącej portfela kredytów samochodowych. Jeżeli coś się wydarzy, to do końca II kwartału.

Jeżeli ta transakcja się uda, to rozpocznie ona cykl sekurytyzacji kolejnych portfeli" - powiedział Spyra dziennikarzom.

Dodał, że transakcja ta będzie miała nieznaczący wpływ na wynik finansowy, ale dość zauważalny, jeśli chodzi o wydłużenie pasywów.

W I kw. 2012 r. bank sprzedał wierzytelności, na które składały się kredyty mieszkaniowe, samochodowe, korporacyjne i konsumpcyjne z utratą wartości.

Nominalna wartość kapitału portfela objętego umowami cesji wynosiła łącznie 343,3 mln zł. Getin Noble Bank miał 166,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 100,01 mln zł zysku rok wcześniej.