Kolejna odsłona w sporze o wykorzystanie marki Tiger. Sąd w Krakowie oddalił pozew Dariusza Michalczewskiego przeciwko firmie FoodCare o zakazanie używania przez FoodCare oznaczenia Tiger.

Uzasadniając orzeczenie sędzia stwierdził, iż Dariusz Michalczewski nie posiada praw wyłącznych do oznaczenia Tiger, nie może więc domagać się, by firma FoodCare przestała korzystać z wytworzonych przez siebie oznaczeń ze słowem Tiger.

Rozstrzygnięcie sądu oznacza, że obecny producent napoju energetyzującego o nazwie Tiger, spółka z Grupy Maspex nie jest jedynym uprawnionym do korzystania z takiego oznaczenia.

- W ocenie sądu osobiste przekonanie boksera o pokrzywdzeniu go przez dawnego kontrahenta to zdecydowanie za mało, by pozbawić firmę FoodCare czy jakiegokolwiek innego uczestnika obrotu prawa do korzystania z własnych znaków towarowych ze słowem Tiger - powiedziała mecenas Katarzyna Mossór, reprezentująca spółkę FoodCare, cytowana przez portal Gazeta.pl.

Komentarz Dariusza Michalczewskiego: Będę się odwoływał

„To orzeczenie sądu jest jednym z wielu, które do tej pory zostały podjęte, ale nie ostatnim i nie ostatecznym.

W sprawie praw do używania oznaczenia Tiger i rozliczeń toczy się pomiędzy mną czy moją Fundacją a Foodcare wiele procesów w kilku sądach w Polsce. We wszystkich tych sądach analizowane są różne aspekty sprawy i nadal pozostają jeszcze do rozstrzygnięcia sprawy najważniejsze, bo biznesowe, które cały czas są w toku.

Rynkowo nic się nie zmieniło - spółka Foodcare ma nadal zakaz produkcji i sprzedaży napojów z oznaczeniem Tiger na bazie prawomocnych postanowień sądowych.

Również w tej dzisiejszej sprawie postanowienie zakazujące FOODCARE sprzedaży i reklamy napoju TIGER nadal jest w mocy. Sytuacja dla Dystrybutorów produktów także nie uległa zmianie – nadal nie mogą kupować od Foodcare napoju TIGER.
Od decyzji Sądu Krakowskiego będę się odwoływał, bo ten proces dotyczy moich osobistych praw i nie odpuszczę. Zostałem przez firmę FoodCare i jej właściciela mocno oszukany i sąd krakowski w ustnym uzasadnieniu w tym zakresie przyznał mi rację.”