Spółka medialna Agora zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dwukrotnie wyższej dywidendy z zysku wypracowanego w 2011 r., niż ta którą przewiduje polityka dywidendowa spółki, tj. 1 zł na akcję, poinformowała spółka w komunikacie.

„Łączna kwota rekomendowana przez zarząd na wypłatę dywidendy wynosi 50 937 386,00 zł, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję spółki wynosi 1 zł"- podano w komunikacie.

Agora podała, że analizując wyniki finansowe oraz sytuację na rynkach, na których funkcjonuje spółka, zarząd postanowił zaproponować akcjonariuszom spółki wypłatę wyższej dywidendy niż to wynika z polityki dywidendowej poprzez: przeznaczenie całego zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 20 246 246,34 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki; użycie kapitału zapasowego spółki poprzez przeznaczenie kwoty 30 691 139,66 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.

„Wypłata podwyższonej dywidendy nie powinna wpłynąć na możliwość realizacji najważniejszych celów spółki i grupy Agora"- podano także. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 16 lipca, a dzień wypłaty dywidendy to 3 sierpnia 2012 r. Polityka dywidendowa spółki ogłoszona 14 lutego 2005 roku, przewiduje, że jeśli nie zachodzą dodatkowe przesłanki, proponowana dywidenda powinna być w wysokości 0,5 zł na akcję. Od dnia ogłoszenia polityki dywidendowej w dniu 14 lutego 2005 roku, Agora wypłaciła sześciokrotnie dywidendę (w sumie: 216,8 mln zł) oraz trzykrotnie przeprowadziła skup akcji własnych (łączny koszt zrealizowanych programów nabywania akcji własnych: 210 mln zł).